Physics K.nang

ภาพรวมของชั้นเรียน

ฟิสิกส์คืออะไร

ฟิสิกส์คืออะไร

ฟิสิกนั้นมีประโยชน์กับในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการบอกปริมาณทางฟิสิกส์

บางครั้งเราต้องมีการระบุทั้ง ขนาด และทิศทาง ปริมาณ การเคลื่อนที่ และอีกหลายๆ อย่าง

ถ้าเปรียบเทียบกับในชีวิตประจำวันของเราแล้วสามารถนำมาเปรียบเทียบกับเรื่องต่างๆได้เช่น

การเดิน การวิ่ง ขึ้น-ลงลิฟต์ ขึ้น-ลงบันได เปิดพัดลม โยนลูกบอล เตะฟุตบอล ดูดน้ำ การเคลื่อนที่ของรถยนต์ แสง สี เสียง เพราะฟิสิกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขั้นมานั้นเอง

คำบรรยายภาพของชั้นเรียน

เกี่ยวกับฉัน

ฟิสิกส์คือชีวิต

เว็บไซต์สำหรับนักเรียน

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

เว็บไซต์สำหรับผู้ปกครอง

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

แบบฟอร์มของโรงเรียน

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

การเคลื่อนที่แนวตรง

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์